Laboratorio de análisis Echevarne

VI Premi Nacional d’Oncologia Fundació Echevarne

VI Premi Nacional d’Oncologia Fundació Echevarne

La Fundació Echevarne va lliurar el VI Premi Nacional d’Oncologia al Dr. Manel Esteller, director del Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques de Bellvitge (IDIBELL) i cap del Grup d’Epigenètica del Càncer, així com professor de Genètica de l’Escola de Medicina de la Universitat de Barcelona i professor d’investigació ICREA.

El guardó ha estat concedit al treball titulat “Epigenòmica del càncer: del coneixement a les aplicacions”. Els treballs d’Esteller se centren en l’estudi dels mecanismes epigenètics, i revelen que un seguit de factors no genètics intervenen en el desenvolupament del nostre organisme, així com en múltiples malalties pels seus canvis aberrants. Els seus estudis han aportat importants contribucions a l’enteniment del comportament de les cèl·lules canceroses, sobretot en la desregulació dels gens supressors del tumor i seqüències repetitives en càncer. Gràcies parcialment a aquests estudis s’han desenvolupat nous tests diagnòstics i s’estan provant noves aplicacions de tractament enfocades en fàrmacs epigenètics, sobretot contra el càncer.

Consulteu els vostres resultats