Laboratorio de análisis Echevarne

Test Corba Melatonina

Test Corba Melatonina

Estudi cronobiòtic que té com a finalitat avaluar el ritme circadiari de la melatonina per identificar estats de cronodisrupció.

La cronodisrupció és un estat de desincronització de diferents ritmes biològics, com el ritme vigília/son o el ritme activitat/repòs. La cronodisrupció està associada a un augment del risc de desenvolupar certes malalties o un empitjorament de patologies preexistents.

Què analitza?

Mesura la concentració de melatonina a la saliva en diferents moments del dia (fenotip circadiari) i la compara amb el cronotip de la persona, establert amb diferents qüestionaris per determinar l’amplitud i la fase del ritme.

  • QÜESTIONARIS
    Qüestionari Horne i Ostberg: Avalua el cronotip. Qüestionari PSQI: Valora la qualitat del son.
    Test d’Epworth: Valora el grau de somnolència. Diari de son.
  • CORBA DE MELATONINA
    Estudia el desfasament de la corba de melatonina respecte al cronotip de la persona (matutí, intermedi o vespertí).

Es genera un informe detallat del fenotip circadiari. S’aporta pauta terapèutica personalitzada amb la finalitat de sincronitzar el rellotge biològic del pacient.

  • 512€
  • Mostra:
    Saliva
  • Volum:
    0,5 ml
  • Conservació mostra:
    5+/-3 ºC protegit de la llum
  • Termini de lliurament:
    14 dies feiners
    (Pot patir variacions)

Beneficis

Resincronitzar el rellotge biològic amb melatonina exògena permet millorar la qualitat i la latència del son en ajustar-ne la fase. A més té efectes beneficiosos sobre l’evolució de diverses malalties metabòliques, inflamatòries, fibromiàlgia, Parkinson, etc.

Per a quins pacients resulta útil?

  • Persones amb trastorns del son per alteracions del ritme, a causa de rotació d’horari laboral, trastorn horari i/o altres factors.
  • Persones amb estrès de llarga durada, depressió o síndrome d’esgotament professional.
  • Persones que vulguin gestionar proactivament la seva salut.
  • Persones amb problemes metabòlics.

Otros Análisis Destacados

Consulteu els vostres resultats