Laboratorio de análisis Echevarne

Perfil Redox

Perfil Redox

Conjunt d’anàlisis que valoren el sistema de defensa antioxidant endogen i determinen el grau d’estrès oxidatiu. La valoració de l’estrès oxidatiu o l’excés de radicals lliures i del potencial antioxidant intra i extracel·lular serveix com a índex de diagnòstic, pronòstic i evolució de la malaltia.

L’organisme té una sèrie de mecanismes de defensa antioxidant que depuren radicals lliures i espècies reactives perjudicials per a l’organisme en concentracions altes. d’aquesta manera miren d’evitar el dany cel·lular.

Tanmateix, en determinades situacions, la capacitat de depuració es veu sobrepassada, i es formen molècules o marcadors de dany oxidatiu.

Per a quins pacients resulta útil?

Múltiples patologies i l’envelliment mateix cursen amb una producció de radicals lliures més gran del que és normal que activen el sistema immunitari, la qual cosa dona lloc a processos inflamatoris paral·lels.

Diabetis, artritis, infarts, infeccions, intoxicacions, ús de determinats fàrmacs, etc. poden millorar amb el tractament amb antioxidants.

 • 556€
 • Mostra:
  Sèrum congelat Sang total
 • Volum: 10ml
 • Conservació mostra: 5+/-3oC
 • Termini de lliurament: 20 dies feiners (Pot patir variacions)

Beneficis

La valoració de l’estat redox / inflamatori de l’organisme adquireix un interès fonamental per corregir desequilibris redox / inflamatoris i actuar-hi, evitant així complicacions futures.

Què analitza?

L’estat redox / inflamatori s’avalua mitjançant la determinació de:

 • Marcadors d’activitat antioxidant.
 • Marcadors de dany oxidatiu.
 • Marcadors d’inflamació.
 • Marcadors de funció mitocondrial al plasma i hematies.

Mesurar aquests marcadors i establir l’estat redox/inflamatori permet saber la participació de processos oxidatius en la malaltia i el grau de dany a l’organisme.

S’analitza la defensa antioxidant, la capacitat antioxidant total, l’activitat peroxidasa, la capacitat reductora, la reserva reductora, el dany oxidatiu intracel·lular i extracel·lular, l’activació i el dany inflamatori.

Otros Análisis Destacados

Consulteu els vostres resultats