Laboratorio de análisis Echevarne

Acreditacions

Acreditacions

Política de Gestió Integrada

Laboratorio Echevarne té com a missió fonamental la prestació de serveis d'anàlisis clíniques, industrials i veterinaris als nostres clients.

Sent coherents amb aquesta missió i d'acord amb els nostres valors, Laboratorio Echevarne l'any 1998 va obtenir el reconeixement de l'adequada gestió del sistema de qualitat, segons la norma ISO 9001 i Bones Pràctiques de Laboratori, establint un cicle de millora contínua que segueix avui dia.

En Laboratorio Echevarne no hem deixat de plantejar-nos nous reptes per a assegurar als nostres clients la millor qualitat en els serveis prestats, ampliant les exigències del nostre sistema de qualitat als requisits de les normes ISO/IEC 17025 i ISO 15189 i obtenint per això el reconeixement de l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC). Laboratorio Echevarne està certificat en Normes de Correcta Fabricació, ampliant dia a dia la nostra competència tècnica i implicant i motivant al personal del laboratori a fi de buscar la seva participació en la gestió i millora del Sistema.

Sabem el valor que té la informació en el nostre sector, tant per als nostres clients com per a la continuïtat del nostre negoci, per això més enllà del compliment de la legislació de protecció de dades i en el nostre afany d'aportar els millors serveis als nostres clients, en 2023 vam obtenir la certificació en la norma ISO/IEC 27001 per a assegurar els més alts estàndards de seguretat a les dades que els nostres clients ens confien.

El compromís de Laboratorio Echevarne amb la preservació i el respecte del medi ambient ens ha portat a iniciar la implantació en la nostra seu central de la norma ISO 14001 perque sabem que els nostres clients el valoren tant com nosaltres.

El sistema de gestió és un objectiu, una responsabilitat i un compromís de Laboratorio Echevarne, tot el personal relacionat amb les activitats del laboratori es troba familiaritzat amb la documentació i implementa les polítiques i els procediments en el seu treball, ja que el nostre principi és oferir als nostres clients (pacients, empreses, companyies asseguradores, centres veterinaris i entitats sanitàries en general) la màxima confiança en les nostres prestacions i en la qualitat dels nostres informes i resultats.

La política de gestió integrada de Laboratorio Echevarne forma una unitat amb la política de Qualitat, Medi ambient i Seguretat i Salut i la política de Seguretat de la Informació i queda a la disposició de tots els grups d'interès.

Certificacions i Acreditacions

Acreditació ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació) segons criteris recollits a la norma UNE EN ISO15189 per a la realització dels assajos definits a l'Annex tècnic 511/LE2114.

Autoritzacions i Homologacions

Autorització d’instal·lació: laboratori farmacèutic (3214E)
Inicial 1992
Ministeri de Sanitat i Consum

Tipus de control:

  • Fisicoquímics
  • Microbiològics
  • Farmacològic

Tipus de productes:

  • Productes farmacèutics

Laboratori registrat a l'Agència Americana del Medicament (FDA) i instal·lacions reconegudes per aquesta agència

Consulti els seus resultats