Laboratorio de análisis Echevarne

Acreditacions

Acreditacions

Política de Gestió Integrada

Laboratorio Echevarne té com a missió fonamental la prestació de serveis d'anàlisis clíniques, industrials i veterinaris als nostres clients.

Sent coherents amb aquesta missió i d'acord amb els nostres valors, Laboratorio Echevarne l'any 1998 va obtenir el reconeixement de l'adequada gestió del sistema de qualitat, segons la norma ISO 9001 i Bones Pràctiques de Laboratori, establint un cicle de millora contínua que segueix avui dia.

En Laboratorio Echevarne no hem deixat de plantejar-nos nous reptes per a assegurar als nostres clients la millor qualitat en els serveis prestats, ampliant les exigències del nostre sistema de qualitat als requisits de les normes ISO/IEC 17025 i ISO 15189 i obtenint per això el reconeixement de l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC). Laboratorio Echevarne està certificat en Normes de Correcta Fabricació, ampliant dia a dia la nostra competència tècnica i implicant i motivant al personal del laboratori a fi de buscar la seva participació en la gestió i millora del Sistema.

Sabem el valor que té la informació en el nostre sector, tant per als nostres clients com per a la continuïtat del nostre negoci, per això més enllà del compliment de la legislació de protecció de dades i en el nostre afany d'aportar els millors serveis als nostres clients, en 2023 vam obtenir la certificació en la norma ISO/IEC 27001 per a assegurar els més alts estàndards de seguretat a les dades que els nostres clients ens confien.

També al 2023, el compromís de Laboratorio Echevarne amb la preservació i el respecte del medi ambient, ens ha portat a certificar-nos en la norma ISO 14001 perquè sabem que els nostres clients el valoren tant com nosaltres.

El sistema de gestió és un objectiu, una responsabilitat i un compromís de Laboratorio Echevarne, tot el personal relacionat amb les activitats del laboratori es troba familiaritzat amb la documentació i implementa les polítiques i els procediments en el seu treball, ja que el nostre principi és oferir als nostres clients (pacients, empreses, companyies asseguradores, centres veterinaris i entitats sanitàries en general) la màxima confiança en les nostres prestacions i en la qualitat dels nostres informes i resultats.

La política de gestió integrada de Laboratorio Echevarne forma una unitat amb la política de Qualitat, Medi ambient i Seguretat i Salut i la política de Seguretat de la Informació i queda a la disposició de tots els grups d'interès.

Certificacions i Acreditacions

Acreditació ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació) segons criteris recollits a la norma UNE EN ISO15189 per a la realització dels assajos definits a l'Annex tècnic 511/LE2114.

Autoritzacions i Homologacions

Autorització d’instal·lació: laboratori farmacèutic (3214E)
Inicial 1992
Ministeri de Sanitat i Consum

Tipus de control:

  • Fisicoquímics
  • Microbiològics
  • Farmacològic

Tipus de productes:

  • Productes farmacèutics

Laboratori registrat a l'Agència Americana del Medicament (FDA) i instal·lacions reconegudes per aquesta agència

Consulti els seus resultats