Laboratorio de análisis Echevarne

Microbiologia

Microbiologia

La Unitat de Microbiologia Clínica té una funció multidisciplinària. La seva activitat principal consisteix en el diagnòstic de malalties infeccioses, mitjançant la demostració de l’agent causant d’aquestes infeccions, en les mostres biològiques recollides del pacient. Tècniques com la detecció d’antígens, tincions o visualització directa proporcionen un diagnòstic ràpid. El cultiu i la identificació del germen permeten, juntament amb l’antibiograma, conèixer la seva sensibilitat o resistència als agents antimicrobians i obtenir, per tant, el tractament més adequat i un èxit terapèutic més gran.

D’altra banda, aquesta unitat també s’encarrega del control microbiològic d’àrees hospitalàries i de l’aïllament de gèrmens patògens en manipuladors d’aliments.

Una altra de les seves funcions fonamentals consisteix a proporcionar assessorament a pacients, metges i entitats hospitalàries en tots els aspectes, tant clínics com epidemiològics, que siguin competència seva.

Sistema automatitzat d’identificacions
(espectrometria de masses MALDI-TOF)

Sistema automatitzat d’antibiogrames

Sistema automatitzat d’hemocultius

Bacteriologia

 • Cultius bacterians
 • Cultiu Helicobacter pylori
 • Estudi de detecció de gèrmens multiresistents
 • Estudi de portadors (manipuladors d’aliments, etc.)
 • Tinció de Gram
 • Tinció de tinta xinesa

Micologia

 • KOH (visualització directa)
 • Cultiu de fongs (pell, pèl, ungles…)

Micobacteris

 • Cultiu medi líquid (sistema automatitzat)
 • Cultiu medi sòlid (Löwenstein-Jensen)
 • Tinció de Ziehl-Neelsen

Parasitologia

 • Identificació de paràsits humans (femta, orina, pèl, pell, etc.)
 • Cultiu de paràsits (Acanthamoeba, leishmània)
 • Tinció de Giemsa

Detecció d’antígens i toxines

 • Helicobacter pylori
 • Clostridium difficile
 • Clostridium perfringens
 • Legionella
 • Streptococcus pneumoniae
 • Streptococcus pyogenes (grup A)
 • Rotavirus
 • Adenovirus
 • Astrovirus

Sang a la femta

 • Test de la benzidina
 • Test immunocromàtic (anticossos monoclonals)

Detecció d’antígens i toxines

 • Helicobacter pylori
 • Clostridium difficile
 • Clostridium perfringens
 • Legionel·la
 • Streptococcus pneumoniae
 • Streptococcus pyogenes (grup A)
 • Rotavirus
 • Adenovirus
 • Astrovirus

Digestió en femta

Estudis clínics

Control epidemiològic de centres associats

Consulti els seus resultats