Laboratorio de análisis Echevarne

Bioquímica – CORE

Bioquímica - CORE

L’activitat principal de la unitat de Bioquímica-CORE de Laboratorio Echevarne consisteix en l’anàlisi de les determinacions més comunes tant en sang (glucosa, colesterol, triglicèrids…) com en orina (uroanàlisi, sediment urinari…), que en molts casos aporten dades decisives per orientar en el diagnòstic de malalties i facilitar-ne el pronòstic, el control i el seguiment.

També es fa l’anàlisi d’altres paràmetres més específics, com el cribratge de les drogues d’abús en orina, l’estudi d’hemoglobinopaties, la determinació de l’hemoglobina glicosilada (paràmetre molt important en el seguiment i el control de la diabetis) o paràmetres relacionats amb l’estrès oxidatiu.

Bioquímica automatitzada

 • Bioquímica bàsica
 • Bioquímica especial

Bioquímica automatitzada d’orines

 • Drogues d’abús (cribratge)
 • Uroanàlisi
 • Sediments

Bioquímica automatitzada de líquids biològics

Immunoassajos automatitzats

 • Serologia de malalties infeccioses
 • Hormones i fertilitat
 • Proteïnes plasmàtiques
 • Vitamines
 • Marcadors tumorals

Electroforesi

 • Electroforesi capil·lar
 • Electroforesi en gels d’agarosa
 • Isoelectroenfocament
 • Immunoelectroforesi – Immunofixació

Cromatografia líquida (HPLC)

 • Estudi hemoglobinopaties
 • Monitoratge diabetis

Cribratge bioquímic d’aneuploïdies

 • Cribratge de primer trimestre
 • Cribratge de segon trimestre

Anàlisi d’imatge

 • Seminogrames

Microscòpia

 • Anàlisi d’orina
 • Anàlisi de vidres en líquids biològics

Consulti els seus resultats