Laboratorio de análisis Echevarne

Genètica

Genètica

La Unitat de Genètica de l'Àrea d'Anàlisis Clíniques de Laboratorio Echevarne ofereix suport a especialistes de diferents àmbits en el diagnòstic de malalties, mitjantçant tecnologies basades en la detecció d'àcids nucleics. La determinació genètica està a la vanguardia del camp del diagnòstic pel que cada vegada més malalties es beneficien d'aquestes tecnologies per millorar el diagnòstic, tractament i prevenció.

A continuació, detallem les diferents anàlisis genètiques que la Unitat de Genètica ofereix:

Citogenètica convencional

 • Cultiu cel·lular-cariotip
 • Diagnòstic prenatal
 • Diagnòstic postnatal

Citogenètica molecular

 • Hibridació fluorescent in situ
 • Detecció d’aneuploïdies
 • Detecció d’alteracions hemato-oncològiques
 • QF-PCR

Arrays de ADN

 • Diagnòstic prenatal
 • Diagnòstic postnatal
 • Cariotip hemato-oncològic

Test prenatal no invasiu

 • Anàlisi de ADN fetal en sang materna

Virologia molecular

 • Càrrega viral, VIH, VHC, VHB, CMV
 • Genotipificació vírica i estudi de resistències
 • Detecció de virus del grup herpesvirus en mostres biològiques
 • Detecció i resistències de micobacteris
 • Malalties de transmissió sexual
 • Infecció respiratòria
 • Malaltia periodontal

Malalties hereditàries

 • Malalties monogèniques
 • Malalties per expansió de triplets
 • Risc genètic a malalties comunes
 • Genètica oncològica
 • Genètica reproductiva
 • Genètica forense

Consulti els seus resultats