Laboratorio de análisis Echevarne

Toxicologia i Bioanàlisis

Toxicologia i Bioanàlisis

La principal activitat de la Unitat de Toxicologia i Bioanàlisis es basa en la utilització de tècniques instrumentals d’anàlisis avançades, com l’espectrometria de masses acoblada a cromatografia de gasos, cromatografia líquida i ICP, amb mètodes desenvolupats internament.

Els camps de treball són molt variats: des de l’anàlisi de biomarcadors d’exposició laboral a substàncies químiques, el monitoratge terapèutic de fàrmacs (TDM), la confirmació de drogues d’abús, la determinació de paràmetres en panells d’antienvelliment i proves relacionades amb la nutrició (anàlisi de metalls, vitamines, àcids grassos W3-W6…).

La Unitat té també una àmplia experiència de treball amb la indústria farmacèutica duent a terme analítiques per al desenvolupament de fàrmacs en les diferents fases clíniques, tant per a humans com en el camp veterinari.

Cromatografia líquida (HPLC i UHPLC)

Acoblada a espectrometria de masses en tàndem (ms/ms)

 • Anàlisi de drogues d’abús en orina, saliva, cabell i sang
 • Bioanàlisis per a indústria farmacèutica i veterinària (estudis preclínics, bioequivalències, estudis de biodisponibilitat, estudis de depleció…)
 • Biomarcadors d’exposició laboral a substàncies químiques
 • Monitoratge terapèutic de fàrmacs (TDM)
 • Anàlisi per a l’estudi de metabolopaties

Detector UV, fluorescència o electroquímic

 • Biomarcadors d’exposició laboral a substàncies químiques
 • Anàlisi de paràmetres d’interès clínic: catecolamines, metanefrines i metabòlits, porfirines, piridinolina/desoxipiridinilona, tiopurina metiltransferasa…
 • Monitoratge terapèutic de fàrmacs (TDM)
 • Anàlisi per a l’estudi de metabolopaties
 • Anàlisi de vitamines en mostres d’interès clínic

Cromatografia de gasos

Detector de masses

 • Anàlisi de drogues en orina
 • Biomarcadors d’exposició laboral a substàncies químiques
 • Anàlisi per a l’estudi de metabolopaties

Detector FID, ECD

 • Biomarcadors d’exposició laboral a substàncies químiques
 • Anàlisi d’alcohol en sang i orina
 • Test de permeabilitat intestinal

ICP-Masses

 • Metalls en mostres biològiques

Espectrofotometria d’infraroigs

 • Test de l’alè amb urea marcada
 • Anàlisi de càlculs renals i biliars

Espectrofotometria UV-visible

 • Biomarcadors d’exposició laboral a substàncies químiques

Espectrofotometria fluorescència

 • Anàlisi de protoporfirina-zinc

Tècniques electromètriques

 • Anàlisi de fluorurs, calci iònic, carboxihemoglobina, metahemoglobina, pH

Altres tècniques

 • Anàlisi de greixos i proteïnes en femta, sucres reductors

Consulti els seus resultats