Laboratorio de análisis Echevarne

Hematologia

Hematologia

L'hematologia és una especialitat de la medicina que estudia els elements inmunològics de la sang i les malalties que es manifesten per l'alteració d'aquests elements. També estudia els òrgans hematopoiètics per l'etiologia, diagnòstic, tractament, pronòstic i prevenció de possibles malalties. És l'única especialitat mèdica que tracta malalties malignes (càncer) i no malignes.

La Unitat d’Hematologia ofereix un servei hematològic d’hemostàsia, coagulació i proves especials. Es dedica fonamentalment a l’estudi elemental de la sang, determinació en la qual es mesura de manera global i en percentatge la sèrie eritrocitària (vermella), leucocitària (blanca) i plaquetària.

També es fa l’anàlisi d’altres paràmetres com el cribratge de proves de coagulació i proves especials, que ajuden a determinar trastorns en la coagulació sanguínia i el seu seguiment.

Les dades obtingudes poden arribar a resultar de gran importància en determinades situacions patològiques de major o menor entitat clínica, sempre acompanyades d’estudis citològics i immunohematològics.

Les diferents tècniques analítiques que realitza la nostra Unitat d'Hematologia són les següents:

Hematologia bàsica automatitzada

 • Hemograma i fórmula
 • Revisió manual d’alteracions citomorfològics
 • Recompte cel·lular en líquids biològics
 • Velocitat de sedimentació globular (VSG)

Hemato-oncologia

 • Diagnòstic citològic en sang perifèrica
 • Citologia en líquids biològics
 • Estudis en medul·la òssia i teixits hematopoètics
 • Tècniques immunocitoquímiques i immunofenotipificació

Homeòstasi

 • Proves de coagulació
 • Estudis de factors de coagulació i proteïnes

Immunohematologia

 • Estudi d’anèmies hemolítiques
 • Determinació de grups sanguinis
 • Estudi d’anticossos irregulars

Consulti els seus resultats