Laboratorio de análisis Echevarne

Avís Legal

 

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

LABORATORIO ECHEVARNE S.A com a responsable de les webs www.laboratorioechevarne.com, www.laboratorioechevarne-shop.com i de la seva aplicació Lab.Echevarne, en endevant ECHEVARNE, posa a la disposició dels usuaris el present document, amb el que pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE N º 166, així com informar a tots els usuaris de les webs i aplicació respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a les webs esmentades o l’aplicació Lab. Echervarne assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.
LABORATORIO ECHEVARNE SA es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a les webs o en l’aplicació Lab. Echervarne, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació en les webs o en l’aplicació de LABORATORIO ECHEVARNE SA

1. Dades identificatives
Nom dels dominis: www.laboratorioechevarne.com; www.laboratorioechevarne-shop.com; aplicació Lab. Echevarne
Nom comercial: Laboratorio Echevarne
Denominació social: LABORATORI ECHEVARNE S.A
NIF: A08829848
Domicili social: carrer Provença, 312, baixos – 08037 Barcelona
Telèfon: 935215881
e-mail: info@laboratorioechevarne.com
Inscrita en el Registre (Mercantil / Públic): Barcelona a Tom 5.526 Foli 164, Full n 63.582 Inscripció 1ª
Les webs i l’aplicació Lab. Echevarne han estat creades per ECHEVARNE, amb caràcter informatiu i tenen per objecte promocionar les activitats que ECHEVARNE realitza, així com els serveis que presta.
Les webs i l’aplicació Lab. Echevarne, també poden contenir articles sobre temes de salut, mèdics, hospitalaris, de l’actualitat o d’una altra classe que ECHEVARNE pugui considerar del seu interès, el contingut reflecteix l’opinió dels seus autors, però no la de ECHEVARNE.
Aquest Avís Legal regula l’accés i ús del servei de les webs o aplicació Lab. Echevarne que ECHEVARNE posa a disposició dels usuaris d’Internet sense perjudici que l’accés a algun dels serveis pugui precisar l’acceptació d’unes condicions particulars.
La utilització de les webs i l’aplicació Lab. Echevarne li atribueix la condició d’Usuari del mateix (en endavant “l’usuari”). Qualsevol ús que faci de les webs o dels serveis en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals d’aquest Avís Legal, pel que l’usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir aquests termes legals cada vegada que visiti el Lloc.

2. Propietat intel·lectual
Els continguts i elements gràfics que formen part del Lloc (imatges, sons, textos, arxius, codi font, logotips, marques, disseny o qualsevol altre,) són de titularitat exclusiva de ECHEVARNE o de terceres persones físiques o jurídiques a les quals s’ha autoritzat el seu ús i estan sotmesos a la protecció prevista a la normativa sobre Propietat Intel·lectual i Industrial Espanyola.
Els drets de propietat intel·lectual dels especialistes col·laboradors de ECHEVARNE que publiquin els seus articles o treballs en els webs correspondran als seus autors. L’enviament d’aquestes col·laboracions a ECHEVARNE suposarà una cessió gratuïta dels seus drets per a la publicació a través del nostre lloc web.
Per tant, queda prohibida qualsevol (excepte per a ús privat) distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra utilització dels continguts sense l’autorització expressa i per escrit, que caldrà sol·licitar a el Departament de Comunicació de ECHEVARNE. Així, l’accés als continguts d’aquesta web no transfereix cap dret sobre els mateixos.
ECHEVARNE facilita l’accés a altres pàgines Web que considerem poden ser del seu interès. No obstant això, aquestes pàgines no li pertanyen, ni fa una revisió dels seus continguts. Per això, no pot fer-se responsable de les mateixes, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús de la mateixa.
La realització d’enllaços només es permetrà a la pàgina principal del Lloc, i queda prohibida la realització de pràctiques de framming (visualització il·lícita de continguts seleccionats), deep-linking (ocultació de l’adreça web d’origen), etc. que indueixin a error sobre l’origen dels continguts.
L’establiment d’enllaços en cap moment implicarà relació alguna, col·laboració o suport amb l’entitat. No es permetrà la realització d’un enllaç que de forma fraudulenta indueixi o estableixi qualsevol tipus de relació amb l’entitat.

Queden prohibits els enllaços des de pàgines difamatòries, pornogràfiques, racistes, xenòfobes o que ofereixin informació falsa sobre l’entitat o qualsevol dels seus col·laboradors.

3. Ús dels serveis
L’Usuari es compromet a utilitzar els serveis d’acord amb la llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que disposa el present Avís Legal. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar els serveis, amb finalitats il·lícites i / o contraris al que estableix el present avís legal, lesius de drets i / o interessos de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar els serveis, de ECHEVARNE i / o la seva imatge o impedir el seu correcte funcionament o dels serveis que s’ofereixen o que es poguessin oferir en un futur.

4. Àmbit de el lloc. Responsabilitat de l’usuari
L’accés a aquest lloc és responsabilitat exclusiva dels usuaris. Els riscos derivats de la utilització del Lloc per l’Usuari seran al seu únic i exclusiu càrrec. No són objecte de garantia per part de ECHEVARNE: la infal·libilitat, la disponibilitat, la continuïtat, la inexistència de deficiències i la seguretat del Lloc; que el contingut dels mateixos o la informació que passa a través d’ells estigui lliure de virus o d’altres elements lesius; que la seguretat en la utilització que l’usuari faci del Lloc.
ECHEVARNE no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a ECHEVARNE; de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic, causat per deficiències o sobrecàrregues al seu Centre de Processos de Dades, de línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics; ni tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de ECHEVARNE.
ECHEVARNE no pot assumir cap responsabilitat pel que fa a l’ús o accés que realitzin els usuaris fos de l’àmbit a què es dirigeix ​​el ni de les conseqüències que es puguin derivar de la falta d’utilitat, adequació o validesa del Lloc, dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris, ni dels resultats que pugui comportar l’aplicació pràctica de les opinions, recomanacions o estudis als quals es pugui accedir a través del Lloc o microsites associats, la responsabilitat final recaurà sempre en el usuari.
Aquest lloc web pot contenir informació general relativa a malalties o situacions mèdiques i al seu tractament. Aquesta informació es facilita exclusivament amb finalitats informatives i educatius, no constitueix recomanació ni assessorament destinat a pacients i no pretén substituir el consell o visita mèdica o d’un altre professional sanitari qualificat. No ha d’utilitzar la informació continguda en aquest lloc web per diagnosticar un problema de salut o una condició física, ja que es requereix formació especialitzada per la seva correcta interpretació. Davant de qualsevol dubte o consulta acudeixi a un metge o un altre professional sanitari.
Les decisions relatives a la salut han de ser preses per un professional sanitari, considerant les característiques úniques del pacient.
ECHEVARNE, no es fa responsable de el mal ús de les contrasenyes que vostè pugui dur a terme com a usuari. És responsabilitat de l’usuari custodiar degudament les claus i contrasenyes que es subministrin per a l’accés a “Els meus resultats”, impedint l’ús indegut o accés per part de tercers.
En virtut de l’anterior, és obligació de l’Usuari notificar de forma immediata a ECHEVARNE qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat als mateixos, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, ECHEVARNE quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

5. Continguts
ECHEVARNE no garanteix ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer en aquest Lloc associats proporcionats per tercers.
Entre tota la informació de resultats que es mostra a la web, els informes de resultats individuals en format PDF són els únics que s’han de prendre com a base per al diagnòstic o interpretació dels resultats. Els gràfics, les taules comparatives i altres opcions de visualització de resultats, es faciliten com un simple complement de l’informe de resultats individual en format PDF, i com a tals s’han de prendre. ECHEVARNE no serà responsable d’interpretacions errònies o esbiaixades degudes a la no revisió de l’esmentat informe individual o als possibles usos inadequats que es doni a la informació complementària.

ECHEVARNE es reserva el dret a impedir o prohibir l’accés al lloc a qualsevol usuari d’Internet que introdueixi en els mateixos qualsevol contingut contrari a les normes legals o sigui immoral, reservant-se el dret d’exercir les mesures legals que estimi oportunes per evitar aquest tipus de conductes.

6. Modificacions i actualitzacions
ECHEVARNE es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la web, de la configuració, disponibilitat i presentació d’aquests, així com de el present avís legal. Aquests canvis seran publicats a la web i en l’APP i seran efectius des del moment de la publicació.

7. Utilització de l’aplicació Lab. Echevarne
L’App de l’àrea clínica de Laboratorio Echevarne, permet a l’usuari accedir a tots els seus resultats i historial analític en qualsevol moment, així com consultar la xarxa de centres i informació de proves destacades del Laboratori.
L’accés i descàrrega de l’aplicació és gratuït excepte pel que fa a el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.
La descàrrega i ús de l’aplicació atribueix la condició d’usuari de la mateixa (en endavant, el ‘Usuari’) i implica la lectura, entesa i acceptació de tots els termes i condicions recollits en el present Avís Legal.
L’ús de l’aplicació LAB. ECHEVARNE no va dirigida a menors de 14 anys i, per tant, ECHEVARNE, no recaptará informació personal d’Usuaris que tinguin menys de catorze (14) anys. Si fos menor d’aquesta edat, s’haurà d’abstenir de facilitar-nos informació de caràcter personal. Així mateix, si l’usuari és menor de 14 anys, es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors legals abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals ECHEVARNE, s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.
ECHEVARNE emmagatzema la teva informació durant tant de temps com sigui necessari per proporcionar-te els serveis. Podem emmagatzemar la informació durant més temps, però únicament de manera que no es pugui rastrejar el seu origen. Eliminem la informació una vegada que no la necessitem per proporcionar els nostres serveis.
Recull d’informació tècnica i de el dispositiu:
ECHEVARNE recopila automàticament certa informació sobre el teu dispositiu informàtic, incloent:

 • ubicació
 • ubicació precisa (basada en xarxa i GPS)
 • Informació sobre la connexió Wi-Fi
 • rebre dades d’Internet
 • veure connexions de xarxa
 • accés complet a xarxa
 • executar-se a l’inici
 • controlar la vibració
 • impedir que el dispositiu entri en mode de suspensió
 • llegir la configuració dels serveis de Google

L’aplicació Lab. Echevarne està disponible per als tots els Usuaris a través d’ordinadors, dispositius portàtils i mòbils que funcionin amb els sistemes operatius Android 2.3.3 i versions superiors i iOS 8.0 o posterior.
La versió del programari de l’aplicació pot patir actualitzacions periòdiques per afegir compatibilitat amb noves funcions i serveis.
ECHEVARNE, pot finalitzar l’ús de l’aplicació Lab. Echevarne per l’usuari en qualsevol moment prèvia notificació a aquest. Al acabar aquest ús, també es posarà fi a tots els drets i llicències atorgats a l’usuari i aquest haurà de deixar d’utilitzar l’Aplicació.
La prestació dels serveis i / o continguts de l’aplicació Lab. Echevarne té una durada indefinida. Sense perjudici de l’anterior, ECHEVARNE està facultada per donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la prestació de servei de l’aplicació i / o de qualsevol dels serveis, sense perjudici del que es hagués disposat al respecte a les corresponents condicions particulars.

8.-Normes de comportament del bloc
ECHEVARNE li agraeix el seu interès per fer ús dels nostres canals de participació. Els comentaris són una via de participació per a tots els usuaris d’aquest mitjà. Si vols participar en els nostres blocs, hauràs d’acceptar aquestes regles:

1. Responsabilitat de l’Usuari. Al participar en els blocs de la web ets l’únic responsable dels missatges que difonguis a través d’aquells, garantint a ECHEVARNE la total indemnitat davant qualsevol reclamació que pogués plantejar-se per tals conceptes.
En el cas que els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l’usuari garanteix que n’és el propietari o compte amb l’autorització del propietari per difondre’l en els Blogs.
I s’eximeix ECHEVARNE de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.
2. L’usuari haurà, abans de publicar un missatge, escollir el bloc apropiat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del bloc podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti a el normal desenvolupament dels temes dels blocs.
3. L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari ha de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions dels altres usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blocs.
4. ECHEVARNE es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats en els blocs de la web d’acord amb els termes i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.
5. ECHEVARNE no és responsable del publicat en els blocs de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada als mateixos. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.
6. ECHEVARNE no garanteix la disponibilitat ni continuïtat de el servei de blocs de la web, podent modificar-lo, suspendre’l o eliminar-lo de la web sense previ avís, en qualsevol moment.
7. En el cas que un usuari pugui veure afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús dels blocs de la web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de ECHEVARNE, mitjançant el correu electrònic info@laboratorioechevarne.com , indicant en la referència de l’assumpte “moderació de blocs”, perquè ECHEVARNE pugui moderar o eliminar els mateixos.
8. L’usuari mantindrà indemne a ECHEVARNE davant de qualsevol reclamació que pogués presentar-se-pels missatges que l’usuari hagi difós en els blocs o per qualsevol altra conducta vinculada o derivada de la utilització per l’usuari dels blocs de la web.

9. Protecció de dades personals
ECHEVARNE és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades i d’acord amb la normativa vigent de la societat de la informació, de manera que es facilita la següent informació del tractament:
Fi del tractament: atendre el servei sol·licitat pels usuaris en l’àrea Clínica (Anàlisis Clíniques, Estudis Clínics i Anatomia Patològica), Veterinària i Industrial. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

Tramitar sol·licituds d’informació o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
Accedir a tots els seus resultats i historial analític per aquells usuaris registrats a les webs / app.
Remissió de comunicacions publicitàries o promocionals dels nostres serveis sempre que s’hagi autoritzat prèviament a través de les webs / app, per email, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials . Aquestes comunicacions seran realitzades per ECHEVARNE i relacionades sobre els seus productes i serveis.
Realitzar estudis estadístics.
En cas que presenti per via electrònica i / o mitjançant un formulari web, el seu currículum a la nostra empresa, les seves dades es tractaran confidencialment i amb la finalitat exclusiva de la tramitació de la seva candidatura. La transmissió de dades tindrà lloc de forma xifrada. En cas de produir-se alguna modificació en les seves dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit el més aviat possible, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades del currículum que es faciliten seran conservades durant el termini d’un any, transcorregut el qual ECHEVARNE procedirà a la seva total destrucció.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir el cap del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total dels mateixos.

Destinataris de les dades: Llevat obligació legal ECHEVARNE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzarà algun tipus de cessió dels mateixos, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels Usuaris.

Transferències Internacionals: No es realitzen transferències internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea o als països que no garanteixin un nivell adequat de protecció d’acord amb la normativa vigent.

Drets que assisteixen a l’usuari:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
 • Podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions publicitàries, enviant la seva sol·licitud al correu electrònic info@laboratorioechevarne.com.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

 • Adreça postal: C / Provença 312 Baixos 08037 Barcelona,
 • Adreça electrònica: info@laboratorioechevarne.com

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessaris per atendre la seva petició, per part de prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a ECHEVARNE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.
Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats sigui completament ajustats a les seves necessitats.

10. Mesures de seguretat
ECHEVARNE està complint amb la normativa vigent en protecció de dades, i manifesta que les dades són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats .
Les operacions de consulta de dades d’usuari i de petició de serveis a través del Lloc es realitzen a través d’un servidor segur. El programari d’aquest servidor codifica la informació que l’usuari introdueix abans de transmetre-la a ECHEVARNE.
ECHEVARNE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen la normativa vigent en protecció de dades, per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

11. Llei aplicable i jurisdicció
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.

 

Consulteu els vostres resultats