Laboratorio de análisis Echevarne

Indústria Agroalimentària

Indústria Agroalimentària

ANÀLISI D'ALIMENTS

Anàlisis microbiològiques

 • Microorganismes indicadors i patògens.*
 • Identificació bacteriana (MALDI-TOF MS).
 • Identificació fùngica.
 • Anàlisi de superfícies.
 • Anàlisi ambientals.
 • Control de manipuladors.
 • Anàlisis d'aigües de consum.*
 • Estudis de vida ùtil.
 • Verificació del procés de neteja i desinfecció.
 • Anàlisi en complements alimentaris.
*Consultar els assaigs emparats per l'Acreditació

 

Anàlisis fisicoquímiques

 • Al·lèrgens.*
 • Nutricionals per etiquetatge.
 • Vitamines i minerals.
 • Perfil d'aminoàcids.
 • Perfil d'àcids grassos, inclou omega 3, omega 6, àcids grassos trans.
 • Composició: pH, activitat daigua, índex de peròxids, etc.
 • Metalls pesants. Micotoxines: Aflatoxina B1, Aflatoxines totals (B1, B2, G1, G2), Ocratoxina A, Toxina T2, Deoxinivalenol DON, Zearalenona ZEA.
 • Residus d'antibiòtics.
 • Detecció de material transgènic.
 • Detecció d'espècie animal.
 • Contaminants orgànics persistents: dioxines, bifenils policlorats, hidrocarburs aromàtics policíclics, altres contaminants orgànics.
 • Altres contaminants: acrilamida, histamina, plaguicides, compostos polars, bases volàtils nitrogenades.
 • Migracions dels materials en contacte amb els aliments.
 • Anàlisi d'aigües de consum*, aigües de reg i aigües residuals*.
*Consultar els assaigs emparats per l'Acreditació

CONSULTORIA I ASSESSORAMENT

 • Disseny i implantació de sistemes de gestió de la seguretat alimentària: APPCC i estàndards certificables (ISO 22000, IFS, BRC i d’altres).
 • Elaboració de prerequisits: subministrament d'aigua, neteja i desinfecció, formació, plagues, proveïdors, traçabilitat, temperatures, al·lèrgens, residus, manteniment i bones pràctiques de manipulació.
 • Plans de mostrejos.
 • Legislació alimentària.
 • Higiene alimentària: bones pràctiques de fabricació, disseny higiènic d’instal·lacions, etc.
 • Vida útil de productes alimentaris.
 • Etiquetatge de productes alimentaris.
 • Consultoria tècnica general.
 • Consultoria en resultats analítics no conformes: accions correctores i/o preventives
 • Interlocució amb les autoritats sanitàries competents

AUDITORIES

 • Auditories higienicosanitàries, del sistema APPCC i d'instal·lacions.
 • Disseny de checklist d'auditoria específica pel client
 • Auditories a proveïdors
 • Auditories de producte
 • Auditories al punt d'entrega

Consulti els seus resultats