Laboratorio de análisis Echevarne

Indústria Sanitària

Indústria Sanitària

Anàlisi de bioburden segons norma ISO 11737-1

 • Validació del mètode i determinació de la població de microorganismes en els productes*
*Consultar els assaigs emparats per l'Acreditació

Assaig d'esterilitat segons ISO 11737-2 per a la definició, la validació i el manteniment dels processos d'esterilització

 • Validació del mètode de control i assaig d’esterilitat*
*Consultar els assaigs emparats per l'Acreditació

Determinació de residus d'esterilització en producte sanitari: Òxid d'etilè, propilè i etilenclorhidrina

Assajos de biocompatibilitat segons ISO 10993

 • Sensibilització cutània (OCDE 406)
 • Test intercutani
 • Citotoxicitat (assaig)
 • Test injecció sistèmica
 • Test hemòlisi (ASTM F796-00)
 • Test d’Ames
 • Test implantació

Altres assajos toxicològics

 • Test irritació dèrmica
 • Assajos d’irritació en mucoses (oral, rectal, vaginal...)
 • Toxicitat aguda (DL50) oral i/o dèrmica
 • Assaig de piretògens
 • Assaig d’endotoxines (LAL)

Consulti els seus resultats