Laboratorio de análisis Echevarne

Política de Xarxes Socials

 

1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de LABORATORIO ECHEVARNE S.A., en els seus perfils corporatius de xarxes socials on l’entitat té presència

De conformitat al deure d’informació establert en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) LABORATORIO ECHEVARNE SA, d’ara endavant el Responsable desitja posar en coneixement dels usuaris de les xarxes socials on l’entitat té un perfil corporatiu (Twitter, Linkedin o YouTube) la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen les pàgines del RESPONSABLE, a les mateixes. L’accés i ús per l’usuari d’aquestes pàgines del RESPONSABLE, suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que doneu el consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que preveu la mateixa.

 

2. Dades de menors d’edat o incapaços

L’accés i registre en aquestes xarxes socials està prohibit als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda prohibit l’accés i ús dels menors de catorze (14 anys) a les pàgines del RESPONSABLE, en les mateixes. Per la seva banda, si l’usuari és incapaç, el RESPONSABLE, adverteix que serà necessària l’assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal per a l’accés i ús d’aquestes pàgines del RESPONSABLE, quedant expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús de les seves pàgines oficials per menors i incapaços sent dita responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.

 

3. Identificació de la raó social del responsable del fitxer

L’usuari queda informat que el RESPONSABLE, amb domicili social al C / Provença, 312 – baixos, 08037, Barcelona, ​​ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l’usuari com conseqüència del registre i ús de les pàgines del RESPONSABLE, en aquestes xarxes socials, sense perjudici dels tractaments dels quals és responsable l’entitat titular de la xarxa social en la qual es troba la nostra pàgina oficial.

 

4. Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari al RESPONSABLE, a través de les seves pàgines oficials formaran part d’un tractament de dades titularitat del RESPONSABLE, amb la finalitat d’oferir informació del RESPONSABLE, per e-mail, fax, SMS, WhatsApp, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials, enviament de Newsletter a aquells usuaris que se subscriguin, intercanviar informació amb el RESPONSABLE, i altres usuaris i establir comunicació amb tercers.

 

Des del moment en què l’usuari utilitza les pàgines oficials presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals pel RESPONSABLE, per a la correcta prestació d’aquests serveis d’acord amb el que estableix la present política .

L’usuari és lliure d’utilitzar les pàgines del RESPONSABLE, en aquestes xarxes socials, de manera que en cas que l’usuari no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no haurà de fer-la servir ni proporcionar les seves dades personals.

A través d’aquestes pàgines del RESPONSABLE, l’usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altre tipus d’informació i / o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L’usuari serà responsable que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, la present política i les Normes de la Plataforma.

L’usuari únicament podrà publicar en aquestes pàgines del RESPONSABLE, dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat li pertanyin o respecte de les quals ostenti l’autorització de tercers.

El RESPONSABLE, tindrà dret a eliminar de les seves pàgines oficials -de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l’usuari-qualssevol continguts publicats per l’usuari quan l’usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en la present política i les Normes de la Plataforma.

 

5. Identificació dels destinataris respecte dels quals el RESPONSABLE, tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades

S’adverteix a l’usuari que tota la informació i continguts que publiqui disponibles a les pàgines del RESPONSABLE, a les xarxes socials, pot ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari en les pàgines oficials del RESPONSABLE, en aquestes xarxes socials, han de ser objecte de comunicació a la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

El RESPONSABLE únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

 

6. Altres tercers prestadors de serveis

El RESPONSABLE, adverteix l’usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d’acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli l’usuari a través de les seves pàgines oficials en aquestes xarxes socials, sense tenir cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se tant pel titular de la xarxes socials com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades a raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a les xarxes socials, ni d’aquells responsables a qui a través d’hiperenllaços el RESPONSABLE, remet als usuaris adherits a les seves pàgines oficials.

 

7. Qualitat de les dades

El RESPONSABLE, adverteix l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l’usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial de l’RESPONSABLE, a la mateixa.

 

8. Drets que assisteixen a l’Interessat

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es.) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 

9. Una altra informació d’interès

El RESPONSABLE, podrà modificar i / o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i / o modificarà l’actualment publicada aquí recollida. Per això l’usuari haurà d’accedir periòdicament a les mateixes per tal de mantenir-se actualitzat i correctament informat.

L’usuari pot contactar amb el RESPONSABLE, mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o mitjançant les següents adreces i dades de contacte:

LABORATORIO ECHEVARNE S.A.
C / Provença, 31, baixos, 08037, Barcelona
E-mail: info@laboratorioechevarne.com

Així mateix, l’usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l’ús de la mateixa.

 

 

Consulti els seus resultats