Laboratorio de análisis Echevarne

Veterinària Clínica

Veterinària Clínica

El Departament de Veterinària es va crear el 1995 sent un dels laboratoris pioners en la posada en marxa i adaptació de les tècniques analítiques més innovadores, per posar-les al servei dels professionals veterinaris. Disposem d'una àmplia xarxa comercial distribuïda per Espanya i Portugal amb 30 centres propis que permeten la recollida de mostres.

Avui en dia, oferim un diagnòstic de laboratori específic per a clíniques veterinàries, nuclis zoològics, estabularis i entitats relacionades que treballen amb diferents espècies animals: gossos, gats, cavalls, aus, animals exòtics i salvatges; sent experts en diagnòstics especials (Microbiologia, Bioquímica, PCR, Toxicologia i Anatomia Patològica). A més, disposem de perfils a mida en funció de les necessitats de cada client.

Un equip tècnic veterinari, recolzat per l'estructura tecnològica i humana que proporciona el Laboratorio Echevarne, valida tots els processos analítics i ofereix un servei d'assessoria al client en les diferents especialitats del laboratori, ajudant al professional a establir el diagnòstic, fer seguiment i / o actuar per prevenir la malaltia.

El Laboratori veterinari de Laboratorio Echevarne incorpora les últimes tecnologies, ja sigui amb l'adquisició de nous equips analítics automàtics o mitjançant la implementació de nous programes de gestió, que ens ajuden a unificar i estandarditzar processos. Tot això amb un objectiu comú: treballar amb els més alts estàndards de qualitat, aconseguint la màxima fiabilitat i exactitud en els resultats.

Consulti els seus resultats