Laboratorio de análisis Echevarne

Bioquímica

Bioquímica

L’activitat principal d’aquesta Unitat d'Echevarne Veterinària consisteix en l’anàlisi de les determinacions més comunes tant en sang (glucosa, transaminases, creatinina, colesterol…) com en orina (uroanàlisi, sediment urinari…), que en molts casos aporten dades decisives per orientar en el diagnòstic de malalties i permeten el seguiment de pacients crítics: geriàtrics, malalts crònics, animals inclosos en estudis, etc.

També s’analitzen altres paràmetres més específics, l’anomenada bioquímica especial, com els enzims de control en algunes espècies animals (sorbitol deshidrogenasa, glutatió peroxidasa, etc.). La determinació de la fructosamina o l’hemoglobina glicosilada (paràmetre molt important en el seguiment i el control de la diabetis en algunes espècies animals) o la determinació d’àcids biliars.

Tècniques Analítiques

 • Analitzadors automàtics de bioquímica
 • Analitzadors automàtics d’orina
 • Electroforesi capil·lar
 • Electroforesi gel d’agarosa
 • Cromatografia líquida (HPLC)
 • Espectrofotometria

Camps d’actuació

 • Bioquímica bàsica
 • Bioquímica especial
 • Bioquímica de líquids biològics
 • Electroforesi, isoenzims
 • Electroforesi i immunofixació proteïnes
 • Microscòpia de sediment urinari

Consulti els seus resultats