Laboratorio de análisis Echevarne

Bioanàlisi-Farmacocinètica

Bioanàlisi-Farmacocinètica

La Unitat de Bioanàlisi-Farmacocinètica fa anàlisis de fàrmacs i metabòlits en matrius biològiques (plasma, sèrum, orina, teixits) de qualsevol espècie animal. Posseeix una acreditada experiència en el desenvolupament i la validació de mètodes analítics per a una àmplia varietat de molècules, i en la seva aplicació a estudis analítics, ajustant-se sempre als terminis de temps sol·licitats per la indústria farmacèutica veterinària.

Certificacions
Des del 1998 es disposa del certificat de compliment de BPL per a anàlisis de nivells de fàrmacs i el seus metabòlits en espècimens biològics. Recertificació de juliol del 2007, núm. de certificat BPLI/0707/008/CAT.

A més a més, la unitat duu a terme les seves activitats seguint les normes i recomanacions següents:

 • OECD, Principles of Good Laboratory Practice
 • FDA Guidelines: Bioanalytical Methods Validation for Human Studies
 • Notice to applicants Vol. 8

Tècniques Analítiques

 • Sistemes de LC/MS/MS
 • Ionització a pressió atmosfèrica (API) amb sistemes d’ionització química i electroesprai
 • HPLC / UV
 • HPLC / Fluorescència

Camps d’actuació

 • Farmacocinètica
 • Bioequivalència
 • Estudis de depleció
 • Estudis de residus en teixits d’animal
 • Investigació de nous fàrmacs

Consulti els seus resultats