Laboratorio de análisis Echevarne

Hormones

Hormones

Aquesta Unitat proporciona als diferents especialistes una informació vàlida que els permet abordar, des d’un punt de vista analític, els diferents aspectes funcionals de les patologies relacionades amb l’endocrinologia, la reproducció i la nutrició.

En l’àmbit de les patologies endocrines, la Unitat duu a terme de manera rutinària un ampli nombre de paràmetres sèrics, plasmàtics i urinaris que permeten conèixer el bon funcionament de totes les glàndules endocrines i, al mateix temps, per mitjà de proves funcionals, l’estat correcte de tots els eixos hormonals.

En l’àmbit de la reproducció, aquesta Unitat ofereix un servei d’urgències per a les determinacions més significatives que proporcionen una eina complementària molt important en la interpretació del cicle ovàric, la qual cosa permet establir el moment de la inseminació o el més adequat per dur a terme una cesària.

Tècniques analítiques

  • Sistemes RIA gamma i beta
  • Sistemes Elisa
  • Analitzadors automàtics de quimioluminescència
  • Cromatografia líquida (HPLC)

Camps d’actuació

  • Hormones
    Permeten l’exploració de la funció de totes les glàndules endocrines: hipòfisi, tiroide, gònades, suprarenals, pàncrees, placenta, etc., ajudant el clínic a establir un diagnòstic.
  • Vitamines
    B6, derivats de la vitamina D, B12, àcid fòlic, etc., ajuden al diagnòstic de malabsorció intestinal o sobrecreixement bacterià, deficiències alimentàries, anèmies, insuficiència renal crònica i altres patologies.

Consulti els seus resultats