Laboratorio de análisis Echevarne

Inmunologia

Inmunologia

Determinació d’anticossos davant la ràbia en gossos, gats i fures

En els últims anys ha augmentat considerablement la mobilitat geogràfica i això comporta que molts propietaris de mascotes viatgin amb elles.

El moviment dels animals de companyia està subjecte a normes zoosanitàries, per evitar l’extensió de malalties transmissibles a l’home o a altres animals. Cada país destinatari estableix determinades condicions* que els animals han de complir per poder ingressar en el país de destinació.

La majoria exigeixen la identificació de l’animal mitjançant un tatuatge clarament llegible o microxip, la possessió de passaport o certificat signat per un veterinari oficial o autoritzat i, en molts casos, un informe que certifiqui el nivell d’Ac contra la ràbia.

Echevarne Veterinària posa a la seva disposició la determinació d’anticossos contra la ràbia i el certificat necessari.

* Aquestes condicions es poden consultar a les ambaixades de cada país.

Nota. Cal emplenar el format específic de sol·licitud Ac Ràbia amb totes les dades de l'animal i enviar-lo al Laboratori juntament amb la mostra etiquetada i el full de sol·licitud genèric.

Descarregar documentació

Consulti els seus resultats