Laboratorio de análisis Echevarne

Virologia, Microbiologia i Genètica Molecular

Virologia, Microbiologia i Genètica Molecular

L’objectiu de la Unitat de Virologia, Microbiologia i Genètica Molecular és oferir un servei integrat en els diferents camps d’actuació pel que fa a interpretació de resultats i assessorament científic.

En l’àrea clínica, la unitat ofereix als diferents especialistes les eines necessàries per al diagnòstic, el seguiment i l’evolució d’un ampli panell de patologies infeccioses, així com l’estudi genètic d’algunes malalties d’origen autoimmunitari.

Tècniques analítiques

  • Reacció en cadena de la polimerasa (PCR):
    Amplificació massiva de seqüències d’ADN específiques, en la PCR convencional l’anàlisi del producte amplificat és el punt final de la reacció.
  • Reacció en cadena de la polimerasa (PCR) a temps real:
    En la PCR a temps real, els processos d’amplificació i detecció es produeixen de manera simultània, en el mateix vial tancat, sense necessitat de cap acció posterior

Camps d’actuació

  • Detecció, identificació i quantificació de microorganismes patògens virals i bacterians
  • Determinació de sexe en aus

Consulti els seus resultats