Laboratorio de análisis Echevarne

Política de privacitat

 

1. Responsable del tractament

L’empresa responsable del tractament de les seves dades en virtut d’aquesta Política de privacitat és:

LABORATORIO ECHEVARNE S.A.
NIF: A08829848
Domicili: C / Provença, 312 – baixos 08037 Barcelona (Barcelona)
Adreça de correu electrònic: info@laboratorioechevarne.com
Web: laboratorioechevarne.com, echevarne.com.
Telèfon: 93 122 49 91/91 078 03 58
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 5.526 Foli 164, Full núm 63.582 Inscripció 1ª

A LABORATORIO ECHEVARNE S.A., reconeixem la importància de protegir la seva informació personal i estem compromesos a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades.

La present política de privacitat pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels diferents usuaris que naveguen o faciliten les seves dades personals a través dels diferents formularis situats al web.

 

2. Dades personals

Una dada personal, és la informació que l’identifica o li fa identificable. A través del web, en les caselles establertes a l’efecte recollim les dades personals que l’usuari ens comunica: Nom, cognoms, NIF, correu electrònic, telèfon, adreça postal, població, etc.

La visita de l’usuari a la web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals. No obstant això, en cas de facilitar-los, les dades seran tractades de forma lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en el RGPD 2016/679 de 27 d’abril de 2016 i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre.

Quan visita el nostre lloc web, automàticament es recull certa informació sobre vostè i la seva visita, per exemple, la direcció de protocol d’internet (IP) utilitzada per connectar el dispositiu a internet i altres dades com el tipus i la versió del navegador i les pàgines del nostre lloc que visita.

 

3. Finalitat, durada i legitimació del tractament:

Les dades que l’usuari ens proporcioni els tractarem amb les següents finalitats:

  • Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l’usuari a través del formulari de contacte situat a la web. Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, una consulta o qualsevol petició que realitza a través d’aquest formulari com ara informació sobre horaris, condicions per a la presa de mostres, tarifes, resultats, atendre incidències en l’accés a resultats des del web, o sol·licitud de pressupostos. Aquestes dades les conservarem durant el temps necessari per a complir la seva petició i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

  • Gestionar el currículum remès per l’interessat a través del formulari habilitat per a tal efecte i incloure’l a la base de dades de candidats de l’empresa. Aquestes dades les conservarem durant el temps que duri el procés de selecció i el temps establert per la llei amb una durada màxima de 3 anys.

La base legítima per gestionar i tractar el currículum de l’interessat és el seu consentiment el qual manifesta en realitzar una acció afirmativa d’enviament del mateix i seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat prèviament al seu enviament. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

  • Donar d’alta com a “usuari registrat” ​​mitjançant el formulari de registre situat a la web que li permetrà a l’usuari accedir a la seva àrea privada de serveis per accedir als seus resultats, historial analític, consulta de taules i gràfics per monitoritzar l’evolució de els paràmetres analitzats i se-remetre per qualsevol mitjà electrònic comunicacions comercials de les novetats dels nostres serveis. Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no sol·liciti la seva baixa del registre i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en registrar mitjançant el formulari de registre i seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la seva sol·licitud. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

  • Millorar la seva experiència en navegar per la web. Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament dels mateixos eliminant les cookies i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base legítima per millorar la vostra en navegar per la web és el consentiment que atorga l’usuari en acceptar les cookies. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

  • Gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li informació sobre les nostres activitats i productes. Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament dels mateixos i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base legítima per gestionar les nostres xarxes socials i enviar-les nostres activitats i novetats, és el consentiment que ens atorga per a això. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

  • Gestionar els concursos i sortejos organitzats al web. Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per a poder gestionar la seva participació en els diferents sortejos o concursos organitzats per LABORATORIO ECHEVARNE S.A., així com la posterior comunicació als guanyadors i la publicació al nostre web. Aquestes dades les conservarem mentre es desenvolupi el concurs o sorteig i la seva exposició posterior determinada en les bases del concurs, així com durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari a través de l’emplenament del formulari de participació habilitat per a tal efecte a la web i, seleccionant la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat i de les bases del concurs o sorteig. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

  • Gestionar l’enviament d’enquestes de satisfacció sobre la base de l’atenció del servei sol·licitat per millorar dia a dia l’experiència dels nostres clients. Les dades de caràcter personal es suprimiran un cop hagi conclòs l’enquesta, així com el temps raonable per realitzar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable.

El tractament de les seves dades es basarà en l’interès legítim per millorar la qualitat del servei quan l’usuari hagi adquirit béns i / o serveis. En cas de no existir tal relació contractual, el tractament de dades es basarà en el consentiment de l’usuari subjecte a la normativa actual vigent. Així mateix, en cas de retirar el seu consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

 

4. Cessió o comunicació de dades personals

Les seves dades no es comunicaran ni seran cedides a tercers llevat que hi hagi alguna obligació legal o a aquelles empreses del grup per a fins administratius i de gestió interna.

Els destinataris de la informació seran aquells prestadors de serveis vinculats al responsable que actuen com a encarregats del tractament. En aquest sentit, el responsable contracta els serveis de hosting amb un prestador que ofereix les garanties de privacitat adequades i els servidors s’hagin a la UE.

 

5. Actualització de dades

És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat dels mateixos.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon amb la situació real, que està posada al dia i és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació.

 

6. Dades de tercers

Si l’usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a LABORATORIO ECHEVARNE S.A., garanteix que ha obtingut aquestes dades de manera lícita, que ha informat prèviament als afectats, obtenint el seu consentiment per comunicar i que la informació facilitada és exacta i veraç.

 

7. Caràcter obligatori de la informació sol·licitada

Tots els nostres formularis compten amb un asterisc (*) en les dades obligatòries. Si l’usuari no facilita aquests camps, o no marca la casella d’acceptació de la política de privacitat, no es permetrà l’enviament de la informació.

 

8. Ús de les contrasenyes

Per poder accedir al seu compte, l’USUARI haurà de “Iniciar Sessió” i incloure l’adreça del correu electrònic i contrasenya generada en el formulari de registre d’acord a les regles de complexitat que s’estableixin en cada moment a la web.

Els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol dels identificadors i / o contrasenyes que hagin seleccionat en el registre, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ni permetre el seu accés a persones alienes.

Així mateix, serà obligació de l’usuari notificar de forma immediata al responsable qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes, tals com el robatori, la pèrdua, o l’accés no autoritzat als mateixos, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació.

 

9. Drets dels interessats:

Té dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el seu tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Té dret a actualitzar-los i sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides. Pot sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades i oposar-se al tractament de les mateixes revocant el seu consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Pot exercir els seus drets contactant amb nosaltres a LABORATORIO ECHEVARNE, C / Provença, 312 – baixos, 08037, Barcelona. E-mail: info@laboratorioechevarne.com

Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de Laboratorio Echevarne a dpo@laboratorioechevarne.com

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control a www.aepd.es

 

10. Tractament de dades de menors d’edat

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, quedant prohibit l’accés i ús del portal a menors d’aquesta edat. Si en algun moment, el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a la cancel·lació dels mateixos. Així mateix, els pares o tutors podran en qualsevol cas dirigir-se a LABORATORIO ECHEVARNE per bloquejar el compte d’accés dels menors al seu càrrec que s’haguessin registrat falsejant la seva identitat.

 

11. Tractament de cookies

Una cookie és un petit arxiu que es descarrega i s’emmagatzema a l’ordinador de l’usuari quan aquest accedeix a una pàgina web. Les cookies permeten a la web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegador. Podeu obtenir més informació llegint la nostra Política de Cookies.

 

12. Canvis en aquesta política

Tots els canvis que fem en el futur en aquesta declaració de privacitat es publicaran al nostre lloc web i també estaran disponibles sota sol·licitud a través dels nostres mitjans de contacte.

Els agraïm que comprovin regularment si s’han produït canvis en aquesta Política.

 

Darrera actualització: 2019.06.12

 

 

Consulti els seus resultats