Laboratorio de análisis Echevarne

Indústria Química

Indústria Química

Determinació de principis actius per a registre sanitari:

Determinació de principis actius per a registre sanitari

 • Fitosanitaris, biocida.

Determinació d’amonis quaternaris

 • Traces de metalls pesants, dissolvents.
 • Control de migració de metalls.

Assajos per a l’avaluació de la seguretat per a la salut

 • Assaig irritació dèrmica.
 • Assaig irritació ocular.
 • Classificació segons grau de corrosió (segons el Reglament d’emmagatzematge de productes químics).
 • Assaig de sensibilització cutània.
 • Assaig de toxicitat aguda (DL50) per via oral.
 • Assaig de toxicitat aguda (DL50) per via dèrmica.
 • Toxicitat aguda per inhalació.
 • Toxicitat a curt termini (dosi repetida 28 dies).
 • Toxicitat subcrònica a 90 dies.
 • Assajos de mutagènesi. Test d’Ames.
 • Assajos de toxicitat per a la reproducció.
 • Assajos de toxicocinètica.

Assajos de ecotoxicitat

 • Toxicitat aguda en peixos.
 • Toxicitat aguda en algues.
 • Toxicitat aguda en dàfnia.
 • Assajos de degradació biòtica.
 • Assajos de biodegradació.
 • Toxicitat a llarg termini en dàfnia.
 • Toxicitat a llarg termini en peixos.

Consulteu els vostres resultats