Laboratorio de análisis Echevarne

Indústria Química

Indústria Química

Determinació de principis actius per a registre sanitari:

Determinació de principis actius per a registre sanitari

  • Fitosanitaris, biocida.

Determinació d’amonis quaternaris

  • Traces de metalls pesants, dissolvents.
  • Control de migració de metalls.

Assajos de ecotoxicitat

  • Toxicitat aguda en peixos.
  • Toxicitat aguda en algues.
  • Toxicitat aguda en dàfnia.
  • Assajos de degradació biòtica.
  • Assajos de biodegradació.
  • Toxicitat a llarg termini en dàfnia.
  • Toxicitat a llarg termini en peixos.

Consulti els seus resultats