Laboratorio de análisis Echevarne

Centres Hospitalaris

Centres Hospitalaris

Des de Laboratorio Echevarne aportem un catàleg integral a centres hospitalaris oferint un servei de control de quiròfans, serveis de prevenció, manteniment d'aigües, climatització i higienització, servei de diàlisi i control de cuines.

Quiròfans

 • Control microbiològic ambiental.
 • Control microbiològic de superfícies.
 • Control d’esterilitat de material.
 • Endotoxines bacterianes.
 • Control d’espores (autoclaus).
 • Potabilitat aigua (RD 3/2023).
 • Control legionel·la (RD 487/2022).
 • Control casos anestèsics (vegeu Àrea servei de prevenció propi).

Servei de prevenció propi del centre hospitalari o sanitari

 • Control ambiental gasos anestèsics: isoflurans, sevoflurans.
 • Control ambiental formaldehid i glutaraldehid.
 • Qualitat de l’aire: CO, CO2, humitat relativa, temperatura.
 • Altres paràmetres: legionel·la, fibres, amiant, etc.
 • Controls ambientals.

Manteniment

 • Aigua sanitària: potabilitat, legionel·la (micro i/o PCR).
 • Aigües residuals: Segons legislació i activitat.
 • Piscines d’ús terapèutic: Legionel·la i control segons la legislació autonòmica.
 • Climatització: Legionel·la, aerobis, perfil fisicoquímic.
 • Avaluació i validació de la higienització del sistema de climatització segons la norma UNE 100012.

Servei de diàlisi

 • Perfils indicats per la Societat Espanyola de Nefrologia (SEN).
 • Paràmetres químics.*
 • Paràmetres microbiològics.*
 • Endotoxines bacterianes.
*Consultar els assaigs emparats per l'Acreditació

Cuines del centre hospitalari o sanitari

 • Anàlisi d’aliments, superfícies, ambient, manipuladors, aigües, al·lèrgens, contaminants, etc.
 • Implantació o consultoria en sistemes d’autocontrol per a la restauració hospitalària. Prerequisits i anàlisi de perills i punts crítics de control (APPCC).
 • Validació de tractaments i processos productius en cuina (línia calenta i freda).
 • Auditoria: bones pràctiques, instal·lacions, sistema d’autocontrol, etc.
 • Formació en seguretat alimentària destinada a manipuladors.
 • Gestió d’al·lèrgens.
 • Valoració de la seguretat nutricional.
 • Elaboració i validació de dietes en dietoteràpia.
 • Consultoria: Optimització de sistemes de vigilància, suport per dissenyar especificacions de matèries primeres, detecció de contaminacions encreuades, suport en l’execució de mesures correctores eficaces, confecció d’indicadors de procés, etc.

Consulti els seus resultats