Laboratorio de análisis Echevarne

Indústria Cosmètica

Indústria Cosmètica

Laboratori certificat GMP - seguiment de farmacopea espanyola, europea i americana i normes comitè de cosmetologia

Controls de qualitat sobre matèria primera i producte acabat

 • Control microbiològic.*
 • Quantificació de principis actius.
 • Determinació de dissolvents residuals.
 • Determinació d’àcids grassos en matèria primera.
 • Determinació d’esterols en matèria primera.
 • Determinació d’índexs d’acidesa, peròxids.
 • Determinació de conservants.
 • Determinació de bacteriostàtics i bactericides.
 • Determinació de traces de metalls.
 • Endotoxines bacterianes (LAL).
*Consultar els assaigs emparats per l'Acreditació

Control d'aigües purificades i de producció

 • Control microbiològic.
 • Endotoxines bacterianes (LAL).
 • Control fisicoquímic.

Control de superfícies i ambients en sales classificades.

Test de desafiament de conservants (Challenge Test).

ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB INSTITUT D’EXPERTISE CLINIQUE ESPAGNE * PER ALS SERVEIS DE:
* Toxicologia reglamentària. Estudis fets segons les normes de qualitat BPL, BPC i certificats ISO 9001:2008.

Investigació aplicada

 • Estudis in vitro.
 • Estudis de seguretat in viu.
 • Estudis d’eficàcia/objectivació.
 • Estudis d’anàlisi sensorial.
 • Test de consumidors.

Assessoria científica Expertise

 • Validació del dossier cosmètic.
 • Avaluació de la seguretat.

Consulti els seus resultats