Laboratorio de análisis Echevarne

Anàlisi per Imatge

Anàlisi per Imatge

L’objectiu principal de la Unitat d’Anàlisi per Imatge és oferir servei en l’avaluació de la qualitat seminal en espècies d’interès ramader per mitjà de proves d’anàlisi espermàtica.

La predicció de la capacitat de fecundació del semen té una gran importància en les produccions ramaderes, per a la selecció de mascles amb un valor reproductiu més bo.

En els últims anys s’ha produït un gran desenvolupament en el camp de la reproducció animal, íntimament lligat a l’aplicació de la inseminació artificial, tècnica que ha permès la màxima utilització del potencial genètic de reproductors d’alt valor, perfeccionant el control de tot el procés reproductiu i millorant les explotacions ramaderes amb uns rendiments reproductius òptims.

Tècniques analítiques

 • Anàlisi d’imatge assistida per ordinador
  Sistemes automatitzats d’anàlisi de semen - CASA (Computer Assisted Semen Analysis)
 • Microscòpia òptica
  Camp clar, contrast de fases, camp fosc
 • Microscòpia de fluorescència
 • Espectrofotometria

Camps d’actuació

 • Controls de fertilitat
 • Bioquímica en plasma seminal
 • Proves funcionals de l’espermatozoide
 • Fragmentació de l’ADN en espermatozoides

Consulti els seus resultats