Laboratorio de análisis Echevarne

Microbiologia

Microbiologia

L’activitat principal de la Unitat de Microbiologia és el diagnòstic de malalties infeccioses mitjançant la demostració de l’agent causant d’aquestes infeccions en les mostres biològiques recollides en l’animal.

En el cultiu i la identificació del germen i en la selecció dels antibiòtics que cal testar es té en compte l’espècie animal estudiada, amb la finalitat d’obtenir el tractament antibiòtic més adequat i l’èxit terapèutic més gran.

Tècniques microscòpiques, per tinció o visualització directa, permeten un diagnòstic ràpid del procés.

En l’àmbit d’actuació d’aquesta Unitat s’inclou l’estudi parasitològic de mostres com sang, femta, exsudats, etc. amb tècniques específiques per a cada espècie parasitària.

D’altra banda, aquesta Unitat col·labora en la realització d’estudis dissenyats per determinar la flora bacteriana existent en mostres biològiques concretes.

Tècniques analítiques

 • Cultius
 • Sistema automàtic hemocultius
 • Sistema automàtic ID+ATB
 • Sistema automàtic micobacteris
 • Microscòpia òptica
 • Sediment d’orina
 • Cultius selectius

Camps d’actuació

 • Bacteriologia
 • Micobacteris
 • Micologia
 • Parasitologia

Consulti els seus resultats