Laboratorio de análisis Echevarne

Hematologia

Hematologia

Aquesta Unitat ofereix un servei hematològic d’hemostàsia, coagulació i proves especials. Es dedica fonamentalment a l’estudi elemental de la sang, determinació en què es mesura de manera global i en percentatge la sèrie eritrocitària (vermella), leucocitària (blanca), i plaquetària de les espècies animals més comunes, animals de companyia, exòtics i animals d’abastament, amb les seves particularitats especials. Les dades obtingudes poden arribar a resultar de gran importància en determinades situacions patològiques de major o menor entitat clínica, sempre acompanyades d’estudis citològics i immunohematològics.

Un altre dels camps d’estudi d’aquesta Unitat és la coagulació, que, acompanyada de proves especials, ajuda a determinar trastorns en el procés de la coagulació sanguínia.

Tècniques analítiques

 • Comptadors hematològics, amb extensor/tenyidor automàtic
 • Citometria de flux: recompte de reticulòcits
 • Analitzadors automàtics de coagulació
  • Tècniques coagulatives
  • Tècniques immunològiques
  • Tècniques substrat cromogènic
 • Analitzadors automàtics VSG
 • Agregòmetre plaquetari

Camps d’actuació

 • Citologia hematològica
  • Diagnòstic citològic en sang perifèrica
  • Citologia en líquids biològics
  • Estudi de medul·la òssia / teixits hematopoètics
  • Tècniques citoquímiques
 • Coagulació
  • Proves de coagulació
  • Control anticoagulant
  • Estudi de factors i proteïnes
  • Proves del funcionament plaquetari
 • Immunohematologia
  • Estudi d’anèmies hemolítiques immunes
  • Test de Coombs

Consulti els seus resultats