Laboratorio de análisis Echevarne

Al·lèrgia

Al·lèrgia

El servei d'al·lèrgies identifica els possibles al·lèrgens responsables de la patologia al·lèrgica, estudiant la presència o no d'IgE específica, davant d'una àmplia bateria d'al·lèrgens alimentaris i ambientals.
També desenvolupa vials d'hiposensibilització específics davant dels al·lèrgens testats.

Tècniques analítiques

CODI ESPÈCIE CANINA I FELINA TIPUS DE MOSTRA VOLUM TERMINI DE LLIURAMENT (dies)
P9001 Cribratge ambiental Sèrum 1,5 ml 4
P9002 Cribratge alimentari Sèrum 1,5 ml 4
4706 Cribratge complet
(alimentari + ambiental)
Sèrum 1,5 ml 4
P9011 Panell ambiental Sèrum 1,5 ml 4
P9012 Panell indoor Sèrum 1,5 ml 4
P9013 Panell outdoor Sèrum 1,5 ml 4
P9021 Panell alimentari Sèrum 1,5 ml 4
9VIAL Inmunoteràpia Sèrum 1,5 ml 15
CODI ESPÈCIE CANINA I FELINA TIPUS DE MOSTRA VOLUM TERMINI DE LLIURAMENT (dies)
P9003 Cribratge equí Sèrum 1,5 ml 4
P9004 Panell ambiental equí Sèrum 1,5 ml 4
P9005 Panell insectes equí Sèrum 1,5 ml 4
INMEQ Immunoteràpia equina Sèrum 1,5 ml 15

Cribratges

 • Constitueix la primera etapa en el diagnòstic clínic de la dermatitis atòpica i es basa en la detecció d’IgE específiques davant els diferents grups d’al·lèrgens.

Panells

Permeten identificar els al·lèrgens involucrats en la dermatitis atòpica. Incorporen una combinació de nous anticossos monoclonals que reconeixen fins a 3 epítops diferents de la IgE.

Grups d’al·lèrgens testats

 • Ambiental (indoor + outdoor) Es determinen IgE específiques davant 24 al·lèrgens separats en dos grups:
 1. Al·lèrgens d’interior / Indoor: àcars de la pols, àcars de l’emmagatzematge, fongs i puces.
 2. Al·lèrgens d’exterior / Outdoor: pòl·lens de gramínies, males herbes i arbres comuns a la nostra àrea geogràfica.

Si el cribratge ambiental és positiu a indoor, outdoor o a ambdós, es fa el panell corresponent.

 • Alimentari. Es determinen IgE específiques davant 12 proteïnes alimentàries separades en dos grups: Al·lèrgens d’origen animal i al·lèrgens d’origen vegetal.
 • Equí. Es determinen IgE específiques davant 24 al·lèrgens separats en quatre grups:
 1. Àcars: àcars de pols i emmagatzematge.
 2. Fongs: mescla de les espècies més freqüents de fongs.
 3. Pòl·lens: pòl·lens de gramínies, males herbes i arbres més comuns en la nostra àrea geogràfica.
 4. Insectes: 4 espècies diferents dels insectes més rellevants en l’al·lèrgia del cavall.

Immunoteràpia (subcutània)

 • A partir de la història clínica de l’animal i la rellevància clínica dels al·lèrgens testats, es configuren els vials d’hiposensibilització acompanyats d’un fullet explicatiu que conté la pauta que cal seguir en cada cas.

  Per a un tractament correcte, inicialment se sol·liciten els vials d’iniciació, que tenen una durada de 7 mesos. Un cop finalitzada aquesta fase, cal sol·licitar els vials de continuació, que tenen una durada aproximada de 8 mesos.

Consulti els seus resultats