Laboratorio de análisis Echevarne

Al·lèrgia

Al·lèrgia

El servei d'al·lèrgies identifica els possibles al·lèrgens responsables de la patologia al·lèrgica, estudiant la presència o no d'IgE específica, davant d'una àmplia bateria d'al·lèrgens alimentaris i ambientals.
També desenvolupa vials d'hiposensibilització específics davant dels al·lèrgens testats.

Tècniques analítiques

CODIESPÈCIE CANINA I FELINATIPUS DE MOSTRAVOLUMTERMINI DE LLIURAMENT (dies)
P9001Cribratge ambientalSèrum1,5 ml4
P9002Cribratge alimentariSèrum1,5 ml4
4706Cribratge complet
(alimentari + ambiental)
Sèrum1,5 ml4
P9011Panell ambientalSèrum1,5 ml4
P9012Panell indoorSèrum1,5 ml4
P9013Panell outdoorSèrum1,5 ml4
P9021Panell alimentariSèrum1,5 ml4
9VIALInmunoteràpiaSèrum1,5 ml15
CODIESPÈCIE CANINA I FELINATIPUS DE MOSTRAVOLUMTERMINI DE LLIURAMENT (dies)
P9003Cribratge equíSèrum1,5 ml4
P9004Panell ambiental equíSèrum1,5 ml4
P9005Panell insectes equíSèrum1,5 ml4
INMEQImmunoteràpia equinaSèrum1,5 ml15

Cribratges

 • Constitueix la primera etapa en el diagnòstic clínic de la dermatitis atòpica i es basa en la detecció d’IgE específiques davant els diferents grups d’al·lèrgens.

Panells

Permeten identificar els al·lèrgens involucrats en la dermatitis atòpica. Incorporen una combinació de nous anticossos monoclonals que reconeixen fins a 3 epítops diferents de la IgE.

Grups d’al·lèrgens testats

 • Ambiental (indoor + outdoor) Es determinen IgE específiques davant 24 al·lèrgens separats en dos grups:
 1. Al·lèrgens d’interior / Indoor: àcars de la pols, àcars de l’emmagatzematge, fongs i puces.
 2. Al·lèrgens d’exterior / Outdoor: pòl·lens de gramínies, males herbes i arbres comuns a la nostra àrea geogràfica.

Si el cribratge ambiental és positiu a indoor, outdoor o a ambdós, es fa el panell corresponent.

 • Alimentari. Es determinen IgE específiques davant 12 proteïnes alimentàries separades en dos grups: Al·lèrgens d’origen animal i al·lèrgens d’origen vegetal.
 • Equí. Es determinen IgE específiques davant 24 al·lèrgens separats en quatre grups:
 1. Àcars: àcars de pols i emmagatzematge.
 2. Fongs: mescla de les espècies més freqüents de fongs.
 3. Pòl·lens: pòl·lens de gramínies, males herbes i arbres més comuns en la nostra àrea geogràfica.
 4. Insectes: 4 espècies diferents dels insectes més rellevants en l’al·lèrgia del cavall.

Immunoteràpia (subcutània)

 • A partir de la història clínica de l’animal i la rellevància clínica dels al·lèrgens testats, es configuren els vials d’hiposensibilització acompanyats d’un fullet explicatiu que conté la pauta que cal seguir en cada cas.

  Per a un tractament correcte, inicialment se sol·liciten els vials d’iniciació, que tenen una durada de 7 mesos. Un cop finalitzada aquesta fase, cal sol·licitar els vials de continuació, que tenen una durada aproximada de 8 mesos.

Consulteu els vostres resultats