Laboratorio de análisis Echevarne

Premi Nacional Oncologia

Premi Nacional Oncologia

Fundació Echevarne premia l’esforç científic que més ha contribuït al desenvolupament del coneixement dels genomes del càncer, les seves alteracions, transcriptomes i/o epigenomes i la seva interpretació funcional en la transformació cel·lular i/o la progressió tumoral, inclosa la disseminació metastàtica. El premi consisteix en una dotació de 50.000 € que s’atorga a un únic investigador pels seus resultats científics.

 

DECISIÓ DEL VII PREMI NACIONAL D’ONCOLOGIA FUNDACIÓ ECHEVARNE

El Dr. Elías Campo, guardonat per les seves investigacions sobre genètica i biologia molecular de les leucèmies humanes

La Fundació Echevarne ha premiat el doctor Elías Campo, patòleg i investigador espanyol, per la seva feina en el camp de la genètica i la biologia molecular de les leucèmies humanes. És considerat pioner i líder internacional en la investigació de les leucèmies limfocítiques i limfoma de les cèl·lules del mantell, i els treballs del seu laboratori, juntament amb projectes en col·laboració amb altres investigadors nacionals i internacionals, han aconseguit desxifrar el genoma de la malaltia, fet que ha permès avançar en el diagnòstic.

Per accedir a la decisió, cal fer clic aquí

Per a més informació:
Fundación Echevarne
fundacion@echevarne.com
Tel. 935 059 758

Historial Premi Nacional d'Oncologia

Historia del Premio

2014
2014

VI Premi Nacional d’Oncologia Fundació Echevarne

La Fundació Echevarne va lliurar el VI Premi Nacional d’Oncologia al Dr. Manel Esteller, director del Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques de Bellvitge (IDIBELL) i cap del Grup d’Epigenètica del Càncer, així com professor de Genètica de l’Escola de Medicina de la Universitat de Barcelona i professor d’investigació ICREA.

El guardó ha estat concedit al treball titulat “Epigenòmica del càncer: del coneixement a les aplicacions”. Els treballs d’Esteller se centren en l’estudi dels mecanismes epigenètics, i revelen que un seguit de factors no genètics intervenen en el desenvolupament del nostre organisme, així com en múltiples malalties pels seus canvis aberrants. Els seus estudis han aportat importants contribucions a l’enteniment del comportament de les cèl·lules canceroses, sobretot en la desregulació dels gens supressors del tumor i seqüències repetitives en càncer. Gràcies parcialment a aquests estudis s’han desenvolupat nous tests diagnòstics i s’estan provant noves aplicacions de tractament enfocades en fàrmacs epigenètics, sobretot contra el càncer.

2010
2010

V Premi Nacional d’Oncologia Fundació Echevarne

La Fundació Echevarne va lliurar el V Premi Nacional d’Oncologia al Dr. Eugenio Santos, director del Centre Nacional del Càncer i descobridor del primer oncogèn en tumors humans.

El guardó, concedit al treball titulat “L’especificitat funcional de les oncoproteïnes Ras i els seus reguladors”, comporta un reconeixement a la trajectòria professional del científic espanyol en el camp de la investigació oncològica.

2007
2007

IV Premi Nacional d’Oncologia Fundació Echevarne

Concedit en edició especial per reconèixer la tasca de la investigació transnacional en oncologia molecular i clínica. En aquesta ocasió es va atorgar, també ex aequo, als professors Emili Montserrat i Jesús F. San Miguel pels respectius treballs “La proteïna ZAP-70 com a algoritme terapèutic en leucèmia limfàtica crònica” i “La biologia cel·lular del mieloma i les seves aplicacions en el tractament de mieloma múltiple”.

El professor Emili Montserrat és llicenciat en Medicina per la Universitat de Salamanca i doctorat per la UB. És actualment catedràtic de Medicina i director de l’Institut d’Hematologia i Oncologia de l’Hospital Clínic de Barcelona. Membre fundador de l’International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia i assessor de l’OMS en aquesta especialitat. Ha estat president de l’European Hematology Association. En l’actualitat és membre del Comitè Internacional de l’American Society of Hematology i forma part del consell editorial de les més prestigioses revistes internacionals sobre hematologia.
El professor Jesús F. San Miguel és llicenciat en Medicina per la Universitat de Navarra i doctorat per la Universitat de Salamanca. És actualment catedràtic de Medicina d’aquesta Universitat, cap d’Hematologia de l’Hospital Universitari de Salamanca i subdirector del Centre d’Investigació del Càncer de la mateixa ciutat. Membre fundador de la Xarxa Europea de Mieloma i del Comitè Científic de la International Myeloma Fundation i Multiple Myeloma Research Foundation. Recentment ha estat distingit amb el Waldenstrom Award per les seves investigacions en aquest camp.

2003
2003

III Premi Nacional d’Oncologia Fundació Echevarne

L’any 2003 es va celebrar la tercera edició del Premi de caràcter especial en coincidir amb el X aniversari de la Fundació Echevarne, i en van resultar guanyadors ex aequo els doctors Xosé Bustelo i Manuel Serrano pels respectius treballs “Caracterització funcional de la família d’oncoproteïnes Vav” i “Mecanismes de supressió tumoral en resposta a l’estrès oncogen”.

El Dr. Xosé Bustelo és llicenciat i doctor en Biologia per la Universitat de Santiago de Compostel·la. Va fer els seus estudis postdoctorals amb el Dr. Mariano Barbacid al Bristol-Myers Squibb Pharmaceutical Research Institute (Princeton, Nova Jersey) i actualment treballa al Centre d’Investigació del Càncer de Salamanca.
El Dr. Manuel Serrano és llicenciat en Biologia per la Universitat Autònoma de Madrid i doctor en la mateixa especialitat pel Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa del Consell Superior d’Investigacions Científiques. Va fer estudis postdoctorals al Cold Spring Harbor Laboratory (NY) sota la direcció del Dr. David Leach. En l’actualitat dirigeix un grup d’investigació al Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques a Madrid.

1999
1999

II Premi Nacional d’Oncologia Fundació Echevarne

La segona edició del Premi va tenir lloc l’any 1999, i en va resultar guanyador el treball de la Dra. María A. Blasco “Implicació de la telomerasa i els telòmers en inestabilitat cromosòmica i càncer”.

Llicenciada i doctorada en Biologia per la Universitat Autònoma de Madrid, va començar els estudis sobre l’activitat de l’enzim telomerasa i la seva implicació en el càncer durant la seva estada postdoctoral al Cold Spring Harbor Laboratory de Nova York (1993-1996). Actualment, dirigeix el programa d’Oncologia Molecular del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO) a Madrid. L’estudi i la identificació dels gens implicats en aquests mecanismes de manteniment telomèric és fonamental per entendre la progressió tumoral.

1995
1995

I Premi Nacional d’Oncologia Fundació Echevarne

El 1995 es va convocar el I Premi Nacional d’Oncologia Fundació Echevarne, i en va ser el guanyador el Dr. Carlos López-Otín pel seu treball “Identificació i caracterització estructural i funcional de nous enzims proteolítics i inhibidors de proteases associats a carcinomes mamaris”.

Llicenciat i doctorat en Químiques per la Universitat Complutense de Madrid, aquest treball va comportat per al guardonat la culminació de diversos anys d’investigació sobre els processos moleculars que regulen la disseminació d’una cèl·lula cancerosa de teixit mamari. Des del 1993 és catedràtic de Bioquímica i Biologia molecular en la Facultat de Medicina de la Universitat d’Oviedo.

Consulteu els vostres resultats