Laboratorio de análisis Echevarne

Higiene Industrial

Higiene Industrial

Contaminants químics

 • Àcids inorgànics
 • Aldehids
 • Compostos orgànics volàtils (COV)
 • Diisocianats
 • Gasos anestèsics
 • Hidrocarburs policíclics aromàtics
 • Matèria particulada i SiO2
 • Metalls
 • Pesticides

Fibres

 • Amiant en aire i materials
 • Fibres minerals artificials (FMA) en aire i materials

Contaminants físics

 • Estrès tèrmic
 • Soroll
 • Temperatura i humitat relativa
 • Il·luminació

Contaminants biològics

 • Ambients altament contaminats
 • Àcars a la pols
 • Pol·len a l’aire

Inspecció i diagnòstic d’amiant en edificis, instal·lacions, vaixells i sòls

Lloguer d’equips

 • Monitors de lectura directa
 • Bombes d’aspiració

Personal qualificat per a la presa de mostra

 

Consulti els seus resultats