Laboratorio de análisis Echevarne

DrugChip

DrugChip®

Test genètic que combina l’estudi de les variants al·lèliques en gens metabolitzadors (només fase I), transportadors i dianes per proporcionar informació rellevant sobre les possibles reaccions adverses o possibilitat de respostes terapèutiques.

Per a quins pacients resulta útil?

DrugChip® ofereix l'estudi de més de 100 fàrmacs. Es pot sol·licitar complet o per panells segmentats per especialitat, la qual cosa permet orientar-lo més directament a cada cas:

 

 • Trastorns neuropsiquiàtrics
 • Depressió
 • Psicosi
 • Ansietat i insomni
 • Epilèpsies

 

 • Malaltia cardiovascular
 • Hipertensió

DrugChip® Onco

 • Diferents tipus de càncer

Beneficis

Seleccionar els fàrmacs més adequats, utilitzant la informació genètica per:

Minimitzar efectes secundaris

Maximitzar l’eficàcia terapèutica

Quina informació aporta?

DrugChip® analitza els dos grans grups de gens implicats en les:


PROPIETATS FÀRMACO-DINÀMIQUES DELS FÀRMACS

 • Com el medicament actua al nostre organisme.
 • Determinen l’eficàcia del medicament.

PROPIETATS FÀRMACO-CINEMÀTIQUES DELS FÀRMACS

 • Com l’organisme modifica el medicament.
 • Determinen la toxicitat del medicament.

Otros Análisis Destacados

Consulteu els vostres resultats