Laboratorio de análisis Echevarne

Tests de Paternitat

Tests de Paternitat

Quina és la teva prova?

Test de Paternitat

Aquest test consisteix a comparar l’ADN de dos o més mostres per verificar o desmentir el vincle paterno-filial entre elles. Hi ha dos tipus de proves en funció de l’ús que es vulgui donar a la informació obtinguda: informativa o legal. Prova informativa o privada: El resultat només es comunica a la persona que sol·liciti la prova. No s’identifica tots els participants, per la qual cosa no té validesa legal, i és totalment confidencial. Prova legal: El resultat es pot usar com a evidència en judicis. Es requereix la identificació dels participants i el seguiment de la cadena de custòdia de les mostres durant tot el procés, per garantir-ne la impossibilitat de manipulació. La prova legal es diferencia de la informativa en el fet que, a més d’informar, obliga els participants a acceptar els resultats obtinguts per via legal, i ajuda a resoldre casos vinculats al dret civil, penal i d’estrangeria i immigració, en què suposats progenitors necessitin provar o negar la seva paternitat biològica per diferents motius (herències, separacions, reagrupament familiar, etc.).
  • Prova informativa 290 € + IVA / Prova legal 350 € + IVA
  • 10 dies feiners (de dilluns a divendres)
  • Model d'informe

Otros Análisis Destacados

Consulti els seus resultats