Laboratorio de análisis Echevarne

Test d’Intolerància Alimentària 200

Test d'Intolerància Alimentària 200

Test que determina la presència d’anticossos IgG amb l’objectiu d’esbrinar el nivell de sensibilització de l’individu a diferents aliments i additius alimentaris analitzats.

Per a quins pacients resulta útil?

 • Persones que després d’ingerir certs aliments presenten símptomes digestius, gastrointestinals, problemes dermatològics o inflamació.
 • Persones que presenten algun grau de sensibilitat a diferents aliments, però de vegades resulta indetectable si no se sotmeten a una anàlisi específica.
 • 200€
 • Mostra:
  Sèrum / Sang capil·lar
 • Volum:
  1 ml
 • Conservació mostra:
  0+/-5oC
 • Termini de lliurament:
  12 dies feiners
  (Pot patir variacions)

Beneficis

Diferents estudis fets amb mostres de milers de pacients han conclòs que la determinació d’anticossos pot ser una eina útil per a la identificació de les intoleràncies alimentàries i l’aplicació terapèutica.

Els resultats evidencien també que, després d’una dieta d’eliminació, la simptomatologia dels pacients afectats millora significativament.

Què analitza?

La presència d’anticossos IgG específics davant de 216 extractes alimentaris, utilitzant la tècnica immunoblot.


L’informe aporta en primer lloc una imatge dels immunoblots, tècnica amb la qual es fa aquest test. A continuació es detallen els diferents aliments assajats agrupats per famílies d’aliments i per grau de reacció. El resultat de cadascun dels aliments s’expressa en unitats per ml i es representa gràficament en forma de barres de longitud proporcional a la taxa d’IgG i amb un codi de color associat segons el grau de reacció.

Otros Análisis Destacados

Consulti els seus resultats