Laboratorio de análisis Echevarne

Preeclàmpsia

Preeclàmpsia

La preeclàmpsia és una malaltia associada a la hipertensió durant l’embaràs. Pot produir serioses complicacions, tant en la mare com en el fetus, i només es resol amb el naixement.

Per a quins pacients resulta útil?

Dones embarassades amb algun factor de risc que pugui desencadenar en preeclàmpsia:

Es pot donar precoçment (< 34 setmanes de gestació) a causa d’una implantació placentària anòmala o bé de manera tardana (> 34 setmanes), amb menys riscos en el pronòstic materno-fetal.

Beneficis

Millorar la predicció de la preeclàmpsia
  • Millorar l’estratificació del risc i la gestió de la preeclàmpsia.
  • En la primera meitat de l’embaràs: identificació de gestants que es poden beneficiar de mesures profilàctiques (11-13 setmanes) o d’un seguiment intensiu (20-24 setmanes).
  • Identificar situacions clíniques com la síndrome HELLP (hemòlisi, elevació de transaminases i disminució de plaquetes) que no sempre cursen amb hipertensió i proteïnúria.
Diagnòstic precoç
  • Es poden mesurar nivells baixos de PIGF i nivells alts de sFlt1 fins a cinc setmanes abans de l’aparició dels símptomes clínics.
  • La ràtio sFlt1/PIGF té una sensibilitat i especificitat superior al 95% per al diagnòstic de la preeclàmpsia precoç, un cop establerta mitjançant criteris clínics.
  • Una alta relació o una ràpida elevació de la proporció adverteix del risc d’un part imminent.
Diagnòstic diferencial
  • Fer el diagnòstic diferencial entre la preeclàmpsia i l’agudització d’altres malalties que poden simular el mateix quadre clínic.
  • Identificació dels casos favorables per al tractament conservador.
  • Selecció de candidates per a futurs tractaments preventius i curatius.

Què analitza?

A Laboratorio Echevarne presentem un test capaç de diagnosticar precoçment la preeclàmpsia mitjançant una anàlisi de sang. Aquesta prova utilitza els nivells de dos marcadors angiogènics, sFlt1 i PIGF, que permeten identificar les dones que desenvoluparan preeclàmpsia, ja que els nivells de PIGF són més baixos que en els embarassos normals i els de sFlt1 són més alts i augmenten abans.

PIGF: Factor pro-angiogènic que estimula la formació de vasos sanguinis a la placenta
sFlt1: Factor anti-angiogènic. Receptor del factor de creixement endotelial vascular
La ràtio sFlt-1/PlGF permet diagnosticar la preeclàmpsia abans que apareguin símptomes clínics

Otros Análisis Destacados

Consulti els seus resultats