Laboratorio de análisis Echevarne

Test Prenatal No Invasiu

Test Prenatal No Invasiu

Trisomies 21, 18, 13 + Monosomia X + Triploïdia + Sexe fetal + Microdeleció.

Quina és la teva prova?

Vàlid per a embaràs gemel·lar o per donació d’òvuls
  • Trisomia 21. S. Down
  • Trisomia 18. S. Edwards
  • Trisomia 13. S. Patau
  • Monosomia X. S. Turner
  • Sexe fetal
  • Triploïdia
En embaràs gemel·lar determina:
  • Fracció fetal individual de cada bessó dizigòtic.
  • Sexe fetal de cada bessó.
  • Zigositat dels bessons (monozigots o dizigots).
  • Possibilitat de monosomia X en bessons monozigòtics.
  • 550€
  • Termini de lliurament: 8 dies feiners (de dilluns a divendres)** ** En casos de fracció fetal baixa, el termini de lliurament pot variar
  • Veure el vídeo

Beneficis

Tècnicament superior:
Seqüenciació NGS dirigida i anàlisi de SNP.

Més sensibilitat en
fraccions fetals baixes.

Aporta la fracció fetal
individual de cada bessó.

Únic en detectar triploïdia
i bessó evanescent no observat.

Únic en detectar genotip
fetal i matern.

Únic que identifica
contribució materna.

Redueix falsos positius
i negatius.

A partir de la setmana 9
de l’embaràs.

Quina informació aporta?

Alt risc


Per confirmar-lo cal la realització d’una prova diagnòstica definitiva en líquid amniòtic. Laboratori Echevarne ofereix, inclòs en el preu, CarioChip® Prenatal.

Baix risc


No descarta la possibilitat d’afectació cromosòmica fetal; tanmateix, els estudis fets mostren que exclou la probabilitat d’aquestes síndromes en un percentatge superior al 99%.

Otros Análisis Destacados

Consulteu els vostres resultats