Laboratorio de análisis Echevarne

Test Detecció de Drogues

Test Detecció de Drogues

En funció del tipus de droga a detectar el Laboratori pot analitzar diferents tipus de mostres biològiques: orina, saliva i cabell. Els dies aproximats de detecció varien segons la droga buscada, tipus i freqüència de consum, puresa, mostra biològica utilitzada pel seu anàlisi, fisiologia de la persona, etc.

Consulteu els diferents tipus de drogues analitzats segons mostra biològica

Si desitja que es certifiqui l’origen de la mostra, el Laboratorio deu supervisar la pressa de la mostra i la cadena de custodia durant tot el procés.

Tipus de prova

Saliva*

La saliva és la mostra més adequada per detectar un consum de drogues durant les últimes 24-48 hores. Cal prendre una mostra de saliva en un hisop e introduir-lo immediatament en el tub col·lector facilitat pel laboratori, per garantir el seu correcte transport i conservació. Aquesta prova confirma la presència de: cocaïna, opiàcids, amfetamina, metanfetamina, èxtasi i cànnabis. *Acreditació ISO 17025
  • 105€ + IVA (s'analitzen totes les drogues)
  • Termini de lliurament: 5 dies laborables (de dilluns a divendres)

Otros Análisis Destacados

Consulti els seus resultats